Medewerkers advocatenkantoor van der Kruijs

Rechtsgebieden   Waar liggen onze specialismen

Arbeidsrecht

Dit rechtsgebied gaat over alle regels en wetten die gaan over de rechten en verplichtingen van werkgevers enerzijds en werknemers anderzijds. De meeste geschillen komen voort uit ontslag van werknemers of de periode kort daarvoor. Er kunnen echter ook geschillen ontstaan over salarisbetaling, arbeidstijden, uitleg van CAO-bepalingen of zelfs ziekte. Werkgevers kunnen ook bij ons terecht voor het opmaken van het arbeidsovereenkomsten en arbeidsreglementen.

 

Bij wie kunt u terecht?

Mr. J.J.M. Cliteur >

Mr. M.F.J. Martens >

Mr. B.A. van Mens >

Belastingrecht

De Belastingdienst doet er weliswaar veel aan om de wijze waarop belastinggelden moeten worden geïncasseerd inzichtelijk te maken. Zelf stelt de Belastingdienst ook dat hij het makkelijker maakt, niet leuker. Desondanks ervaren zowel particulieren als bedrijven dat er veel mis kan gaan. Vaak kan dat zonder procedures worden hersteld, maar niet altijd. Indien u advies dan wel begeleiding wenst ten aanzien van een geschil met de Belastingdienst bent u bij ons aan het juiste adres, zowel voor een minnelijke oplossing maar ook bij een bezwaar- of beroepsprocedure.

 

Bij wie kunt u terecht?

Mr. M.F.J. Martens >

Sociaal recht

Sociale zekerheid, wat is dat?

Sociale zekerheid is de garantie op inkomen en/of verzorging voor mensen die tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om met arbeid een inkomen te verwerven. Denk aan mensen die met pensioen zijn, zieke of arbeidsongeschikte werknemers, werklozen en ook nabestaanden bij overlijden.

Wanneer er gesproken wordt van 'sociale zekerheid' dan bedoelen we het geheel van wetten, uitkeringen en instanties zoals het UWV, de Sociale Dienst en de Sociale Verzekeringsbank.

Het sociaal zekerheidsrecht regelt de rechten en verplichtingen van degenen die een rol spelen bij deze sociale zekerheid, zoals werkgevers, werknemers, werklozen, arbeidsongeschikten, ouderen en zelfstandigen.

 

Bij wie kunt u terecht?

Mr. B.A. van Mens >

Familierecht

Een echtscheiding brengt veel verdriet en ellende met zich mee. Tegelijkertijd moet er dan ook een aantal dingen op financieel gebied en over de kinderen worden geregeld. Het is nodig om in zo'n situatie een beroep op de bijstand en kennis van een advocaat te doen.
U kunt ofwel samen een advocaat inschakelen, dan bemiddelt de advocaat tussen beide echtgenoten, ofwel ieder heeft zijn eigen advocaat. Ons kantoor heeft beide expertises in huis en kijkt samen met u wat het beste bij u en uw situatie past. Steeds vaker geven wij ook second opions of adviseren wij langs de zijlijn bij een lopende mediation. Daardoor hoeft de zaak niet onnodig op de spits te worden gedreven, maar heeft u wel de zekerheid van de juiste juridische onderbouwing.

 

Bij wie kunt u terecht?

Mr. B.A. van Mens >

Mr. M. Schram >

 

Vereniging collaboratieve divorce holland logo
Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators logo

 

Van der Kruijs advocaten logo

 

Stationsplein 3b,  5241 GN Rosmalen,  T (073) 627 07 60,  F (073) 612 23 21,  E info@vanderkruijsadvocaten.nl

Algemene voorwaarden

Van der Kruijs Advocaten ┬ę 2015. All Rights Reserved. Website by Heymans-Vanhove