Medewerkers advocatenkantoor van der Kruijs

Strafrecht

Zo langzamerhand kan (bijna) iedereen met het strafrecht in aanraking komen. Het kan uzelf betreffen of een van uw kinderen. Er zijn nu eenmaal vele verleidingen. Een aantal daarvan kan u, als u daaraan toegeeft, in aanraking brengen met politie en justitie. Het kan ook onverwacht gebeuren, bijvoorbeeld door een ernstig ongeval en u wordt ervan verdacht de veroorzaker te zijn.

Meestal is het goed u dan door een advocaat te laten begeleiden die enkel uw belangen voor ogen heeft.

Een geheel andere kant van het strafrecht heeft betrekking op het slachtoffer. In de strafzaak tegen de verdachte kan het slachtoffer soms op betrekkelijk eenvoudige wijze de schade vergoed krijgen.

 

Bij wie kunt u terecht?

Mr. J.J.M. Cliteur >

Huurrecht

Een huurrelatie bestaat er tussen een huurder en een verhuurder. Beide partijen die een dergelijke relatie met elkaar aangaan kunnen bij ons terecht voor advies en begeleiding in een procedure. Geschillen tussen verhuurder en huurder kunnen gaan over de beëindiging van de huurrelatie maar ook over de huurprijs, onderhoud van het gehuurde of burenconflicten.

 

Bij wie kunt u terecht?

Mr. J.J.M. Cliteur >

Mr. M.F.J. Martens >

Ondernemingsrecht

Bedrijven zijn er in alle soorten en maten. Alle ondernemers kunnen bij ons terecht. Het is van belang dat een bedrijf een goede rechtsvorm kiest. Advies kan hiervoor van belang zijn. Het maakt wel degelijk verschil of u zaken doet in de vorm van een besloten vennootschap dan wel een eenmanszaak of een vennootschap onder firma.

Advisering en begeleiding op velerlei gebied kan wenselijk zijn. Ten aanzien van het opmaken dan wel screenen van overeenkomsten die u met een wederpartij wilt aangaan, advisering over de arbeidsovereenkomsten die u hanteert en mogelijkheden van het incasseren van vorderingen, opmaken en/of adviseren aangaande algemene voorwaarden. Wij onderhouden graag een nauwe band met de ondernemer en hanteren in het kader daarvan algemene adviesdossiers zodat ondernemers ook met korte vragen en het verzoek tot het opmaken van een concept brief bij ons terechtkunnen.

 

Bij wie kunt u terecht?

Mr. M.F.J. Martens >

Ambtenarenrecht

Ambtenaren hebben in ons land een andere arbeidsrechtelijke status dan gewone werknemers. Met name ontslagrecht is geheel anders geregeld dan in een gewone arbeidsverhouding. Er bestaat een politieke en maatschappelijke discussie om het ambtenarenrecht in de toekomst te gaan gelijkschakelen met het reguliere arbeidsrecht maar zover is het nog niet. Ambtenaren die worden geconfronteerd met sancties in het kader van hun aanstelling en contact met ons opnemen kunnen rekenen op goede rechtsbescherming.

 

Bij wie kunt u terecht?

Mr. M.F.J. Martens >

Rechtsgebieden   Waar liggen onze specialismen

 

Van der Kruijs advocaten logo

Stationsplein 3b,  5241 GN Rosmalen,  T (073) 627 07 60,  F (073) 612 23 21,  E info@vanderkruijsadvocaten.nl

Algemene voorwaarden

Van der Kruijs Advocaten © 2015. All Rights Reserved. Website by Heymans-Vanhove